Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160039 - Voorstel voor een verordening inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die een leeshandicap hebben

- E160037, E160038, E160039 en E160040

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en SP (Gerkens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren