Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 december 2016
1.
Begrotingsstaten 2017

De commissie brengt blanco eindverslag uit. De wetsvoorstellen kunnen als hamerstuk worden afgedaan.

2.
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De commissie brengt eindverslag uit. Zij neemt kennis van het voorstel vanuit het College van Senioren om het wetsvoorstel op 24 januari 2017 plenair te behandelen, inclusief stemming op dezelfde dag. Na beraad kan zij daarmee instemmen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman