Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))

-
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De commissie brengt eindverslag uit. Zij neemt kennis van het voorstel vanuit het College van Senioren om het wetsvoorstel op 24 januari 2017 plenair te behandelen, inclusief stemming op dezelfde dag. Na beraad kan zij daarmee instemmen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman