Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat provinciefonds 2017 (34.550 C)

- Begrotingsstaten 2017

De commissie brengt blanco eindverslag uit. De wetsvoorstellen kunnen als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman