Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 13 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)

-
34295

Wet grondgebonden groei melkveehouderij

De commissie besluit de wetsvoorstellen 34295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) en 34532 (Invoering stelsel van fosfaatrechten) gezamenlijk te behandelen. In verband met de voorgenomen deskundigenbijeenkomst over beide voorstellen, die naar verwachting zal worden gehouden op 7 februari 2017, besluit de commissie de procedure aan te houden tot de commissievergadering van dinsdag 14 februari 2017.

Het door de voorbereidingsgroep opgestelde conceptprogramma van de deskundigenbijeenkomst en de lijst van voor deze bijeenkomst uit te nodigen deskundigen, worden ter bespreking geagendeerd in de commissievergadering van 20 december 2016.

-
Maatregelenpakket fosfaatreductie

Brief - met afschrift - van de staatssecretaris van EZ van 24 november 2016 (34532, B)

Naar aanleiding van deze brief besluit de commissie op 17 januari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Zij geeft aan de antwoorden graag te ontvangen vóór de te organiseren deskundigenbijeenkomst inzake de wetsvoorstellen 34295 en 34532. Na ontvangst van de antwoorden zal het Maatregelenpakket fosfaatreductie (34532, B) betrokken worden bij de behandeling van genoemde wetsvoorstellen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer