Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 december 2016
1.
34490

Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

De commissie besluit een voorlopig verslag uit te brengen, waarin de minister van Veiligheid en Justitie wordt verzocht een reactie te geven op de e-mail, d.d. 6 december 2016 (griffienummer 160305), van professor Van Boom gericht aan de Eerste Kamer. Het voorlopig verslag wordt ter vaststelling geagendeerd op 20 december 2016.

2.
34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), D66 (Bredenoord) en PvdA (Beuving). De fractie van de SP (Wezel) sluit zich aan bij de vragen van de VVD-fractie.

3.
33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 20 december 2016. De fracties van CDA (Rombouts), D66 (Bredenoord), PvdA (Schrijver) en ChristenUnie (Sietsma) leveren thans inbreng voor het voorlopig verslag.

4.
Reactie minister van Veiligheid en Justitie op brief NOvA over Modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel). De fractie van het CDA (Rombouts) heeft reeds inbreng geleverd.

Voorts besluit de commissie tot een mondeling overleg van drie kwartier met de minister van Veiligheid en Justitie op 14 februari 2017 over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Tevens besluit de commissie een notitie aan de Voorzitter voor te bereiden betreffende de (bijzondere) wijze van behandeling van de wetsvoorstellen betreffende de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

5.
33032 / 33514 (R1998), J

Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder; Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

Naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2016 besluit de commissie tot een mondeling overleg van drie kwartier, eveneens op 14 februari 2017.

6.
T02369

Toezegging Vrij rondlopende veroordeelden (34.550)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

7.
33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

De commissie besluit op 24 januari 2017 een overleg met een viertal deskundigen te houden over het initiatiefvoorstel, waarbij de Dienst Verslag en Redactie een woordelijk verslag zal maken.

Voorts besluit de commissie het leveren van inbreng voor nader voorlopig verslag, dat thans geagendeerd staat voor 20 december 2016, te verplaatsen naar 7 februari 2017.

8.
Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2017 op beleidsterrein commissie Veiligheid en Justitie

De commissie besluit de volgende nieuwe prioriteiten uit het Europees Werkprogramma 2017 te selecteren.

Uit Annex I:
6. Uitvoering van de interne-marktstrategie en
21. Een meer strategische benadering voor de handhaving van EU-recht

Uit Annex II: 17. Consumentenrecht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren