Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34.388)

- 34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), D66 (Bredenoord) en PvdA (Beuving). De fractie van de SP (Wezel) sluit zich aan bij de vragen van de VVD-fractie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren