Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 december 2016
1.
33328

Initiatiefvoorstel-Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2016 inzake Quick scan impact Wet open overheid (Woo) (33328, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De procedure blijft aangehouden totdat ook het tweede deel van de impactanalyse beschikbaar is.

2.
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2016 inzake afronding behandeling initiatiefwetsvoorstel-Van der Staaij (30874, F) wordt, mede gelet op het besprokene in het College van Senioren, voor kennisgeving aangenomen.

3.
34228

Energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 december 2016 inzake antwoorden op vragen over de Woonlastenwaarborg (34228, K) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
Gesprek met de Raad van State

Het lid Verheijen (PvdA) is bereid tijdens het gesprek op 24 januari 2017 een inleiding te verzorgen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman