Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 20 december 2016
1.
Inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 9 december 2016 in reactie op brief van 15 november 2016 (verslag schriftelijk overleg 33348, AA)

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Teunissen (PvdD). Een conceptbrief op basis van deze inbreng zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd, zodat andere fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

2.
Deskundigenbijeenkomst voorstellen fosfaatreductie

Programma en opzet deskundigenbijeenkomst op 7 februari 2017 inzake de wetsvoorstellen 34295 en 34532

De commissie stemt in met enkele aanpassingen in het voorgestelde conceptprogramma en geeft aan na het reces graag een update te ontvangen.

3.
Uitkomst gesprek met aandeelhouders Delta inzake nieuw op te richten Zeeuws nutsbedrijf

Brief van de minister van EZ van 14 december 2016 (25422, E)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Mededelingen en informatie

De conceptagenda voor de Europese Parlementaire Week (30 januari - 1 februari 2017 in Brussel) is beschikbaar gesteld aan de commissie. Leden kunnen hun interesse om deel te nemen aan de EPW kenbaar maken bij de griffier van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer