Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2017 (34.550)

- T02380

Toezegging Toezending evaluatie van de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen (34.550)

De commissie besluit toezegging T02380 als voldaan te beschouwen. De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën over de evaluatie van de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen (EK 34 550, Q) voor kennisgeving aan.

- T02381

Toezegging Toezenden overzicht van de publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie (34.550)

Op verzoek van de fractie van D66 besluit de commissie de bespreking van toezegging T02381 aan te houden. De commissie stelt 24 januari 2017 vast als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over de publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie (EK 34 550, O).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren