Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Wegenverkeerswet 1994 inzake wijzigen tellerstand van motorrijtuigen (33.424)

-
Toezegging T01698 - Twee jaar na inwerkingtreding informeren over aantal strafzaken kilometertellerfraude

Brief - met bijlage - van de minister van I&M van 12 december 2016 (33424, D)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer