Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34.458)

-
34458

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de Leden van de fracties van D66 (Pijlman), PvdA (Sent) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer