Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financi√ęle nota Miljoenennota 2017 (34.550)

- 34550, P - Brief van de minister van SZW van 14 december 2016 over de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen (EK 34.550, P)

n.a.v. de motie-Barth c.s. over verhoging arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen (34300, E) en Motie-Strik c.s. over het vergroten van arbeidsparticipatie en carrièremogelijkheden bepaalde groepen (EK 34.550, E)

De commissie besluit deze week schriftelijk te reageren op de brief van 14 december 2016 (34550, P). De fractie van GroenLinks zal inbreng leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren