Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk (34.573)

-
Rondvraag

- De commissie heeft kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiƫn van 19 december 2016 over het arrest van de Hoge Raad inzake DB-pensioenregeling en besluit - mede met het oog op het mondeling overleg van 7 maart 2017 - op 24 januari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

- Mocht het voorstel Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk (34573) op 17 januari 2017 voor procedure geagendeerd kunnen worden, dan overweegt de commissie het voorbereidend onderzoek te houden op 24 januari 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren