Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)

-
Tweede Voortgangsrapportage DBA

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 21 november 2016 over de Tweede Voortgangsrapportage DBA (34036, M)

De commissies zien af van schriftelijk overleg voorafgaand aan het mondeling overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt op 7 februari 2017 (15.30-17.00 uur). De brief zal bij het mondeling overleg worden betrokken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren