Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 20 december 2016
1.
34490

Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

De commissie stelt het voorlopig verslag zoals het geagendeerd staat, met een enkele aanvulling, vast.

2.
33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip) en GroenLinks (Strik). De fracties van CDA (Rombouts), D66 (Bredenoord), PvdA (Schrijver) en ChristenUnie (Sietsma) hebben reeds inbreng ingeleverd voor het voorlopig verslag.

3.
31766, J

Toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

De commissie besluit de brief van 12 december 2016 van de minister van Veiligheid en Justitie voor kennisgeving aan te nemen.

4.
33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

De commissie besluit het voorgenomen gesprek met deskundigen over het initiatiefvoorstel, te verplaatsen naar 7 februari 2017 van 17.30 - 19.00 uur. De uit te nodigen deskundigen zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

Voorts besluit de commissie het leveren van inbreng voor (nader voorlopig) verslag, dat thans geagendeerd staat voor 7 februari 2017, te verplaatsen naar 14 februari 2017 in verband met de verplaatsing van het gesprek met de deskundigen. Wanneer het verslag tijdig beantwoord zou kunnen worden zou het plenaire debat mogelijk op 7 maart 2017 plaats kunnen vinden.

5.
Mededelingen / informatie

E150042 en T02351

De commissie neemt kennis van ontwikkelingen in dossier E150042, zoals weegegeven in het verslag van de JBZ-raad van 8-9 december jl., alsmede van de antwoordbrief inzake de latere inwerkingtreding van de KEI-wetgeving.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren