Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33.987)

-
33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

De commissie besluit het voorgenomen gesprek met deskundigen over het initiatiefvoorstel, te verplaatsen naar 7 februari 2017 van 17.30 - 19.00 uur. De uit te nodigen deskundigen zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

Voorts besluit de commissie het leveren van inbreng voor (nader voorlopig) verslag, dat thans geagendeerd staat voor 7 februari 2017, te verplaatsen naar 14 februari 2017 in verband met de verplaatsing van het gesprek met de deskundigen. Wanneer het verslag tijdig beantwoord zou kunnen worden zou het plenaire debat mogelijk op 7 maart 2017 plaats kunnen vinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren