Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 januari 2017
1.
34434

Wet verduidelijking voorschriften woonboten

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
34468

Veegwet wonen

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

3.
34548

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 24 januari 2017.

4.
34620 XVIII

Wijziging begrotingsstaten Wonen en Rijksdienst 2016 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

5.
34620 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2016 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

6.
34007

Initiatiefvoorstel-Tellegen Wet aanpak woonoverlast

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

7.
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Rombouts), D66 (De Graaf), SP (Köhler), PvdA (Nooren), GroenLinks (Lintmeijer), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

8.
T02108

Toezegging Beschouwing doorberekenen kosten (33.673)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 december 2016 inzake motie-De Graaf c.s. (33673, H) aan te houden tot 24 januari 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman