Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Tellegen Wet aanpak woonoverlast (34.007)

-
34007

Initiatiefvoorstel-Tellegen Wet aanpak woonoverlast

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman