Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verduidelijking voorschriften woonboten (34.434)

- 34434

Wet verduidelijking voorschriften woonboten

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman