Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 januari 2017
1.
Maatregelenpakket fosfaatreductie

Brief - met afschrift - van de staatssecretaris van EZ van 24 november 2016 (34532, B)

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), CDA (Atsma), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Kuiper), PvdD (Koffeman) en SGP (Schalk). De inbreng zal verwerkt worden tot een conceptbrief die aan de Leden wordt rondgestuurd. De commissie geeft aan de antwoorden graag te willen betrekken bij de deskundigenbijeenkomst die op 7 februari 2017 wordt gehouden.

2.
Nationale Energieverkenning 2016

Brieven van de minister van Economische Zaken van 9 en 23 december 2016 (verslagen schriftelijk overleg 30196, B en 30196, C)

De commissie besluit de brieven voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Besluit toepassing Rijkscoƶrdinatieregeling ten behoeve van netversterking Marnezijl

Brief van de minister van EZ van 23 december 2016 (Kamerstukken I/II 30196, D / 501)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Evaluatie Winkeltijdenwet - Toezegging T01723 (Economische en sociale gevolgen voor kleine winkeliers en werknemers meenemen in evaluatie na drie jaar)

Brief van de minister van EZ van 23 december 2016 (34647, A)

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 31 januari 2017 en de toezegging als openstaand te beschouwen.

5.
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 23 december 2016 inzake uitstel beantwoording vragen over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (verslag schriftelijk overleg 31571, AA)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 24 januari 2017.

6.
Deskundigenbijeenkomst voorstellen fosfaatreductie

Programma en opzet deskundigenbijeenkomst op 7 februari 2017 inzake de wetsvoorstellen 34295 en 34532

De commissie geeft aan dat het programma gepubliceerd kan worden wanneer alle deskundigen bevestigd hebben en streeft er naar dit zo snel mogelijk bekend te maken.

7.
Werkwijze behandeling verdragen in Eerste Kamer

De commissie neemt met instemming kennis van de voorgestelde werkwijze.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer