Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)

-
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 23 december 2016 inzake uitstel beantwoording vragen over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (verslag schriftelijk overleg 31571, AA)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 24 januari 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer