Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)

-
Maatregelenpakket fosfaatreductie

Brief - met afschrift - van de staatssecretaris van EZ van 24 november 2016 (34532, B)

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), CDA (Atsma), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Kuiper), PvdD (Koffeman) en SGP (Schalk). De inbreng zal verwerkt worden tot een conceptbrief die aan de Leden wordt rondgestuurd. De commissie geeft aan de antwoorden graag te willen betrekken bij de deskundigenbijeenkomst die op 7 februari 2017 wordt gehouden.

-
Deskundigenbijeenkomst voorstellen fosfaatreductie

Programma en opzet deskundigenbijeenkomst op 7 februari 2017 inzake de wetsvoorstellen 34295 en 34532

De commissie geeft aan dat het programma gepubliceerd kan worden wanneer alle deskundigen bevestigd hebben en streeft er naar dit zo snel mogelijk bekend te maken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer