Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023))

-
33852 (R2023)

Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar

De commissie stelt voor op dinsdag 14 februari 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren