Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 17 januari 2017
1.
Werkbezoek Bonaire en IPKO, januari 2017

De delegatie koppelt mondeling terug over de afgelegde werkbezoeken op Bonaire en het IPKO van januari 2017 op CuraƧao.

2.
T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

De commissie neemt de brief van de minister van VWS d.d. 13 januari 2017 inzake kabinetsreactie beleidsdoorlichting Caribisch Nederland voor kennisgeving aan. De status van toezegging T01156 (voldaan) blijft ongewijzigd.

3.
T02323

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 10 januari 2017 inzake toezegging T02323 over de proceskosten in de EHRM-zaak Murray. De commissie besluit de status van de toezegging (openstaand) te wijzigen in deels voldaan.

4.
Ter kennisneming: werkwijze behandeling verdragen in Eerste Kamer

De commissie neemt kennis van de nieuwe werkwijze inzake de behandeling van verdragen.

5.
Mededelingen en informatie

Wetsvoorstel 34331 (aanpassingswet studiefinanciering BES) zal na ontvangst van een door het ministerie OCW aangekondigde brief verder worden behandeld in een gezamenlijke vergadering van de commissies OCW en KOREL.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman