Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34.458)

-
34458

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor de plenaire behandeling door middel van een plenair debat te laten plaatsvinden op 14 februari 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer