Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging SER-advies werken en leven in de toekomst (34.073) (T02147)

-
Toezeggingen Arbeid en zorg

Brief van de minister van SZW d.d. 16 december 2016 (34550 XV, C) n.a.v. drie toezeggingen (T02140, T02147, T02157)

De commissie neemt de brief van 16 december 2016 voor kennisgeving aan en beschouwt de toezeggingen T02140, T02147 en T02157 daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren