Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk (34.573)

-
34573

Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren