Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 januari 2017
1.
34253

Wet versterking positie curator

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 februari 2017.

2.
34372

Computercriminaliteit III

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 maart 2017.

3.
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 24 januari 2017.

4.
34490

Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

5.
34086

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 7 februari 2017.

6.
T02356

Toezegging De aangenomen motie EK 34485 VI, D betrekken bij een samenhangende analyse van de strafrechtketen (34.485 VI)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en in schriftelijk overleg te treden met de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van zijn brief van 16 december 2016.

7.
33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

De commissie besluit de heer Subelack als vierde deskundige uit te nodigen voor het deskundigengesprek over het initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen.

8.
Verzoek Raad voor de rechtspraak voor een gesprek

De commissie besluit om het tweejaarlijks gesprek met de Raad voor de rechtspraak in te plannen in maart 2017.

9.
Nieuwe Europese voorstellen inzake de interne markt

De commissie besluit de Europese voorstellen COM(2016)820 en COM(2016)822 in behandeling te nemen en laat de mogelijkheid open ook de Europese voorstellen COM(2016)821 en COM(2016)824 in behandeling te nemen.
De commissie besluit tevens op 14 februari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

10.
Werkwijze behandeling verdragen in Eerste Kamer

De commissie besluit de aangepaste werkwijze betreffende de behandeling van verdragen in de Eerste Kamer voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren