Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Voordewind, Van der Staaij, Hilkens en Bruins Slot Verhoging alcoholleeftijd (33.341)

- Evaluatie Drank- en Horecawet - Toezegging T01508 (Evaluatie van de wet) en toezegging T01773 (Voorlichting verhoging leeftijdsgrens )

Brief van de staatsssecretaris van VWS van 22 december 2016 (27565, A)

De commissie beschouwt toezegging T01508 en toezegging T01773 met de brief van 22 december 2016 als voldaan. De evaluatie van de Drank- en Horecawet (27565, A en bijlagen) wordt op 31 januari 2017 opnieuw ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer