Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 24 januari 2017
1.
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 23 december 2016 inzake uitstel beantwoording vragen over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (verslag schriftelijk overleg 31571, AA)

De commissie besluit op 31 januari 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

2.
Pakket Europese energievoorstellen

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 31 januari 2017 en verzoekt de staf haar te informeren over de behandeling van dit pakket in de Tweede Kamer.

3.
Inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 20 januari 2017 in reactie op brief van 22 december 2016 (verslag schriftelijk overleg 33348, AB)

De commissie besluit de brief te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris op 31 januari 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer