Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2017 (34.550)

- T02381

Toezegging Toezenden overzicht van de publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie (34.550)

De commissie stelt de uitgaande brief ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren