Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (34.512)

-
34512

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

De commissie acht het gewenst de Afdeling advisering van de Raad van State te verzoeken om voorlichting inzake het voorliggende wetsvoorstel (artikel 21a Wet op de Raad van State). Een conceptbrief van die strekking, waarvoor het lid Schalk (SGP) inbreng zal leveren, zal op korte termijn per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie, zodat het voorlichtingsverzoek - zo mogelijk - op 31 januari a.s. plenair kan worden geagendeerd.
De commissie besluit de conceptbrief ter vaststelling te agenderen in de commissievergadering van 31 januari 2017, die zal plaatsvinden voorafgaand aan de vergadering van het College van Senioren. Voorts besluit zij de procedure van het wetsvoorstel aan te houden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer