Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 januari 2017
1.
Voorbereiding mondeling overleg over de ultimate forward rate (ufr) voor pensioenfondsen en overige pensioenonderwerpen op 7 maart 2017

De commissie besluit de gewenste gespreksonderwerpen te inventariseren en op 7 februari 2017 ter bespreking te agenderen.

2.
T02340 - Toezegging Onderzoek meerwaarde life cycle beleggen en T02344 - Toezegging Ex-anteherverdeling

Brief van de staatssecretaris van SZW van 15 december 2016 over toezeggingen in het kader van de Wet verbeterde premieregeling (34255, Q)

De fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Rinnooy Kan) en 50PLUS (Van Rooijen) leveren inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie.

3.
Motie-Oomen-Ruijten (34117 / 34320, H) / toezegging T02240

BTW-behandeling beheerkosten voor DC- en DB-regelingen

De fracties van CDA (Oomen-Ruijten) en 50PLUS (Van Rooijen) leveren inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van Financiƫn van 19 december 2016 (EK 34.552 c.a., L). De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie.

4.
33623

Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

De fractie van de VVD (Van de Ven) levert inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van commissie.

5.
34550, R

De commissie besluit de bespreking van het verslag van het schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie-Strik c.s. aan te houden tot 31 januari 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren