Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
Motie-Oomen-Ruijten (34117 / 34320, H) / toezegging T02240

BTW-behandeling beheerkosten voor DC- en DB-regelingen

De fracties van CDA (Oomen-Ruijten) en 50PLUS (Van Rooijen) leveren inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van Financiƫn van 19 december 2016 (EK 34.552 c.a., L). De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren