Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 januari 2017
1.
Pakket Europese energievoorstellen

De commissie besluit de behandeling aan te houden totdat het verslag van het AO Energieraad (te houden op 22 februari 2017 in de Tweede Kamer) beschikbaar is.

2.
Evaluatie Winkeltijdenwet - Toezegging T01723 (Economische en sociale gevolgen voor kleine winkeliers en werknemers meenemen in evaluatie na drie jaar)

Brief van de minister van EZ van 23 december 2016 (34647, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de SGP (Schalk). De conceptbrief zal onder de leden van de commissie worden verspreid.

3.
Toezegging T02192 (Evaluatie Natuurpact toezenden aan de Kamer) en toezegging T02193 (Verantwoording over de wijze waarop het PBL tot statistische gegevens is gekomen bij de driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact)

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ van 25 januari 2017 (33348, AC)

De commissie besluit op 14 februari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
De commissie besluit de status van de toezeggingen T02192 en T02193 niet te wijzigen en de bespreking van de toezeggingen aan te houden tot de vergadering van 14 februari a.s.

4.
Nationale Energieverkenning 2016

Brief - met bijlagen - van de minister van Economische Zaken van 24 januari 2017 in reactie op brief van 15 december 2016 (verslag schriftelijk overleg 30196, E)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 23 december 2016 inzake uitstel beantwoording vragen over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (verslag schriftelijk overleg 31571, AA)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de PvdD(Koffeman). De conceptbrief zal onder de leden van de commissie worden verspreid.

6.
Rondvraag

Op voorstel van het lid Schaap (VVD) besluit de commissie een brief te sturen aan de minister van Economische Zaken over gesignaleerde problemen ten aanzien van de verkrijging van de benodigde middelen voor de uitvoering van het Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw.
Een conceptbrief zal worden voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer