Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)

-
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 23 december 2016 inzake uitstel beantwoording vragen over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (verslag schriftelijk overleg 31571, AA)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de PvdD(Koffeman). De conceptbrief zal onder de leden van de commissie worden verspreid.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer