Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910)

-
Rondvraag

Op voorstel van het lid Schaap (VVD) besluit de commissie een brief te sturen aan de minister van Economische Zaken over gesignaleerde problemen ten aanzien van de verkrijging van de benodigde middelen voor de uitvoering van het Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw.
Een conceptbrief zal worden voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer