Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verantwoording over de wijze waarop het Planbureau voor de Leefomgeving tot statistische gegevens is gekomen bij de driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact (33.348) (T02193)

- Toezegging T02192 (Evaluatie Natuurpact toezenden aan de Kamer) en toezegging T02193 (Verantwoording over de wijze waarop het PBL tot statistische gegevens is gekomen bij de driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact)

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ van 25 januari 2017 (33348, AC)

De commissie besluit op 14 februari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
De commissie besluit de status van de toezeggingen T02192 en T02193 niet te wijzigen en de bespreking van de toezeggingen aan te houden tot de vergadering van 14 februari a.s.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer