Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016 (34.426)

- 34426

Comptabiliteitswet 2016

De leden van de fracties van D66 (Rinnooy Kan) en PvdA (Postema) leveren inbreng voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren