Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2017 (34.550)

- 34550, R

De commissie neemt de reactie van de minister van SZW op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie-Strik c.s. over het vergroten van de arbeidsparticipatie van bepaalde groepen (verslag schriftelijk overleg; 34550, R) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren