Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Regels voor elektronische sigaretten zonder nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten (34.470)

- 34470

Regels voor elektronische sigaretten zonder nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer