Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Drank- en Horecawet (27.565)

-
Evaluatie Drank- en Horecawet

Brief van de staatsssecretaris van VWS van 22 december 2016 (27565, A)

De commissie neemt de brief van 22 december 2016 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer