Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 februari 2017
1.
34568

Vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 februari 2017 te houden.

2.
34268

Herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiƫle verhoudingen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 21 februari 2017 te houden.

3.
T02231, T02238 en T02239

Toezegging Melding van een niet-onderzoek (33.258 / 34.105); Toezegging Evalueren onderzoeksfunctie (33.258 / 34.105); Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 februari 2017 over de uitvoering van de motie-Bikker (33258/34105, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02231 en T02238 als deels voldaan, in afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel. Toezegging T02239 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman