Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910)

-
Gegevensverstrekking ten behoeve van landbouwkundig onderzoek

Voorstel voor een brief aan de minister van Economische Zaken

De commissie besluit op basis van inbreng van het lid Schaap (VVD) een brief aan de minister te sturen. De leden van de fracties van D66 en de PvdD geven aan zich hier niet bij aan te sluiten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer