Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)

-
Schriftelijk overleg maatregelenpakket fosfaatreductie

Brief van de staatssecretaris van EZ van 6 februari 2017 in reactie op brief van 20 januari 2017 (verslag schriftelijk overleg 34532, E)

De commissie besluit het verslag schriftelijk overleg te betrekken bij de behandeling van de wetsvoorstellen Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34295) en Wet invoering stelsel van fosfaatrechten (34532). Deze wetsvoorstellen staan voor procedure geagendeerd voor de commissievergadering van 14 februari 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer