Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 februari 2017
1.
34599

Novelle Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde de novelle af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34475 IX

Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
Hervorming van het gemeentelijk belastinggebied

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven) en 50PLUS (Van Rooijen).

4.
T02391

Toezegging Mediane koopkrachtmutaties en de effecten van kabinetsbeleid op de ongelijkheid (34.552)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Köhler) en GroenLinks (Vos). Het Lid Van Rooijen (50PLUS) geeft aan mogelijk vóór woensdag 8 februari, 17.00u inbreng te zullen leveren.

5.
34 576, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over het voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino N.V.

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Rondvraag

Ten aanzien van het geplande gesprek met de staatssecretaris van Financiën over de Belastingdienst op 14 februari 2017, besluit de commissie in meerderheid dat, gelet op de nog lopende behandeling van het onderwerp in de Tweede Kamer, het beoogde doel van het gesprek beter gediend zou zijn met enkele weken uitstel van deze activiteit. De commissie verzoekt de griffier een nieuwe datum te plannen voor een gesprek met de staatssecretaris van Financiën over de Belastingdienst in de maand maart.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren