Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Holland Casino (34.576)

-
34 576, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over het voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino N.V.

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren