Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering (34.589 (R2077))

-
34589

Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 februari 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer