Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bij de evaluatie te betrekken aspecten (31.352) (T01075)

- 34550 VI , J

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken van toezeggingen; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017

De commissie neemt de ambtelijke adviezen ten aanzien van de status van de toezeggingen over. De minister van V&J zal hierover schriftelijk geïnformeerd worden, in het bijzonder over de volgende toezeggingen: T00498, T00499, T00502, T02005, T02051, T02281 en T02287.

De volgende toezeggingen worden als voldaan beschouwd: T01538, T01638, T01675, T02002, T02003, T02004, T02105, T02106, T02111, T02282, T02283, T02284 en T02286.

Afgevoerd wordt toezegging T02285.

Bij de volgende toezeggingen wordt de deadline verplaatst naar 1 juli 2017: T01075, T01211, T01227, T01659, T01662 en T02309.

Bij de volgende toezeggingen wordt de deadline verplaatst naar 1 januari 2018: T01388, T01429, T01437 en T01925.

Bij de volgende toezeggingen wordt de deadline verplaatst naar 1 januari 2019: T00476, T00969 en T01510.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren